Als schooldirecteur wil je het beste voor je leerkrachten en leerlingen!

Je vindt het heel belangrijk om jouw leerlingen sterke basisvaardigheden te leren en ze zelfredzaam te laten worden. Straks moeten ze zelf kunnen zorgen voor hun eigen gezondheid; zowel mentaal als fysiek. In de jaren op jouw de basisschool investeer je namelijk nu al in de noodzakelijke kennis voor later.

Naast de kernwaarden die je zelf graag terug wilt zien in het lesaanbod, heeft de onderwijsinspectie op dit moment een nieuw thema hoog op de agenda geplaatst: BURGERSCHAP

Het is nogal een uitdaging om dit ook een prominente plek te geven in het huidige lesaanbod. Het liefst zou je dit op een praktische, leuke en educatieve manier willen implementeren, maar docenten lopen momenteel al over vanwege de werkdruk.

De wil om het anders aan te pakken is er zonder twijfel, maar met een bomvolle agenda is de vraag meteen: “HOE DAN?”

HERKEN JE DIT?

Je hebt te maken met leerlingen extra aandacht en zorg vragen vanwege; leerstoornissen, concentratieproblemen, sociaal emotionele achterstand, overgewicht, taalproblemen en traumatische ervaringen.

Jouw leerkrachten kunnen de werkdruk moeilijk aan.

Je hebt regelmatig te maken met ouders die onvoldoende betrokken zijn bij de leerresultaten en schoolactiviteiten van hun kinder(en), maar uitsluitend verhaal komen halen op school bij conflictsituaties.

Je merkt op dat het merendeel van de leerlingen onvoldoende kennis over gezonde voeding van thuis meekrijgt en je ziet regelmatig met lede ogen aan dat er ongezonde snacks en eenzijdige lunchpakketjes tijdens de pauzes genuttigd worden.

Je realiseert je dat leerlingen die de school verlaten achterlopen in noodzakelijke kennis om straks zelf de verantwoordelijkheid te kunnen dragen voor een gezonde levensstijl; 

Als je geen actie onderneemt…
De onderwijsinspectie – en ouders van jouw leerlingen – verwachten in het huidige onderwijs een stuk passende educatie over duurzaamheid, maatschappij, voeding en gezondheid.

Pesterijen op school vanwege overgewicht, slechte schoolresultaten en overspannen leerkrachten zijn niet het scenario wat je voor ogen hebt als eindverantwoordelijke.

Op lange termijn kan er zelfs een maatschappelijk probleem ontstaan; de gezondheidszorg kan de vraag niet meer aan en de kosten voor zorgverzekeringen zullen blijven stijgen.

Voel je je maatschappelijk verantwoordelijk om een belangrijke bijdrage te leveren en ga je voor een ‘groene’ invulling van het thema BURGERSCHAP?

Hoe zou het voor je zijn als je hier professionele hulp bij krijgt?