Alles komt samen in een schooltuin!

Met praktische educatie en coaching voor schooltuinen, kan elke school een groene aanvulling geven in het bestaande lesprogramma! Want, heb je ooit kunnen denken dat juist vele schoolvakken ook ongemerkt in de schooltuin aan bod komen?

  • Taal : spreken, lezen, luisteren en schrijven over alles wat groeit en bloeit in de schooltuin
  • Rekenen : opmeten van zaaiafstanden en uitrekenen van hoeveelheden die in een moestuinbak zouden passen
  • Aardrijkskunde : bodemonderzoek, grondsoorten, klimaat en seizoenen
  • Geschiedenis : gewassen van vroeger en nu
Rekenen in de moestuin.

Als schooldirectie in het primair onderwijs, voel je de verantwoordelijkheid om de leerlingen een sterke basisvaardigheden mee te geven. Leerlingen die je uitzwaait na 8 jaar basisonderwijs, krijgen op jouw school een enorme dosis kennis en ervaringen mee. Dit alles gaat hen de opvolgende jaren helpen bij verdere groei en ontwikkeling.

Je vindt het heel belangrijk om jouw leerlingen zelfredzaamheid en burgerschap bij te brengen, want straks moeten ze zelf kunnen zorgen voor hun eigen gezondheid; zowel mentaal als fysiek. In de jaren op jouw de basisschool investeer je in de noodzakelijke kennis die voor later essentieel is, want die generatie is de toekomst.

Laat je goed informeren!

Met ondersteuning van een moestuincoach is het helemaal een fluitje van een cent en staat die schooltuin zo bij/in/op/naast het schoolplein! De benodigde kennis haal je zo in huis en die ‘groene vingers’ komen vanzelf!

Wat gaat zo’n schooltuin opleveren?

  • Leerlingen zijn enthousiast en nieuwsgierig naar de moestuinlessen! Ze willen weten wat er groeit en hoe het smaakt!
  • (Groot)ouders komen graag even kijken naar de schooltuin en hebben vaak zelf ook leuke ideeën en kennis. Een schooltuin zorgt voor onderlinge verbinding.
  • Een ‘groen schoolplein’ is helemaal van deze tijd. Je laat als schooldirectie zien dat je wilt bijdragen aan een gezonde leefomgeving.
  • Er zijn gemeentelijke en landelijke subsidies verkrijgbaar, die het ook financieel mogelijk maken om de schooltuin in het lesaanbod te implementeren.

Voel je je maatschappelijk verantwoordelijk om een belangrijke bijdrage te leveren en ga je voor een groen en gezond‘ schoolplein?

Hoe zou het voor je zijn als je hier professionele hulp bij krijgt? Een makkie toch?

[instagram-feed]